Free Web Hosting
Ըշӡ촺Ѥ

วิธีทำการ์ดบัคดิโอ้

กระผมจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะขอรับ กรุณาทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนด้วยนะขอรับ

ขั้นตอนการทำงาน

ป.ล. นี่เป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยๆนะขอรับ อาจจะไม่เหมือนวิธีทำการ์ดของท่านอื่นๆก้อได้ขอรับ

เบื้องต้น Photoshopพื้นฐานสำหรับทำการ์ด

1.การทำ Selection(การเลือกส่วนที่ต้องการ) ทำได้หลายวิธีและด้วยหลายเครื่องมือขอรับ ดังนี้ขอรับ

1)ใช้เครื่องมือจำพวก Maquee Tool สร้าง Selection รูปเรขาคณิต มี 4 เครื่องมือ แต่ที่ใช่บ่อยๆคือ

 • Rectanglar Maquee Tool ใช้สร้าง Selection รูปสี่เหลี่ยม
 • Elliptical Maquee Tool ใช้สร้าง Selection รูปวงกลม,วงรี

วิธีใช้ ให้คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้ แล้วแดรกเมาส์บริเวณส่วนทีต้องการสร้าง Selection แล้วปล่อยเมาส์ (ถ้าต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัส-วงกลมให้กด Shift ค้างไว้ขณะแดรกเมาส์)

2)ใช้เครื่องมือพวก Lasso Tool สร้าง Selection แบบอิสระมี 3 เครื่องมือ แต่ใช้บ่อยๆมีแค่ 2 ขอรับ

 • Lasso Tool ใช้สร้าง Selection โดยการแดรกเมาส์เหมือนการใช้ปากกากำหนดของภาพไปเรื่อยๆจนครบรอบ
 • Polygonal Lasso Tool ใช้สร้าง Selection โดยการกำหนดจุด Selection ที่ได้จะเป็นรูปเหลี่ยม

วิธีใช้

 • Lasso Tool ให้แดรกเมาส์วาดไปรอบๆส่วนทีต้องการเลือกจนครบรอบ
 • Polygonal Lasso Tool ให้กำหนดคลิกจุดเริ่มต้นและคลิกจุด ต่อไปทีต้องการให้เกิด Selection ไปเรื่อยๆ จนครบรอบ

3)ใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool สร้าง Selection จากการเลือกสีทีใกล้เคียงกัน

วิธีใช้ ให้คลิกบริเวณสีที่ต้องการสร้าง Selection

4)แก้ไขขนาดของ Selection ด้วย Tramform Selection

ใช้สำหรับแก้ไขขนาด,หมุน Selection ที่ได้ทำเอาไว้โดยไม่มีผลกระทบกับตัวรูปภาพเลยน่ะขอรับ

วิธีใช้ ให้คลิกเมนู Select > Tranform Selection หลังจากการสร้างจะเกิดจุด 8 จุดรอบ Selection แบบนี้

แล้วให้ทำการแก้ไขโดยการควบคุมจุดทั้ง 8 นี้ หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วให้กด Enter แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้กด Esc

2.การเปลี่ยนสีของภาพด้วย Color Balance

ใช้สำหรับแก้ไขสีรูปภาพโดยการกำหนดโดยเป็นการเพิ่ม-ลดค่าของสีที่กำหนดมาให้ โดยแบ่งสีเป็น 3 ระดับ คือ

 • Shadows เป็นสีส่วนเงา
 • Midtones เป็นสีส่วนหลักของภาพ
 • Highlights เป็นสีส่วนสว่างของภาพ

ตัวอย่าง เราจะลองเปลี่ยนสีของวงกลมวงนี้ให้เป็นสีแดงกัน

ให้คลิกเมนู Image > Adjustments > Color Balance แล้วจะเกิดหน้าจอนี้ขึ้นมา

ให้ปรับเก็ท Red ประมาณ +100 ในระดับ Midtones

วงกลมจะกลายเป็นยังงี้

ถ้ายังไม่พอใจก้ให้ปรับได้อีก จากนั้นคลิก OK

3.การเคลื่อนย้าย,ปรับขนาด,หมุน ด้วย Move Tool

ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย,แก้ไขขนาด,หมุนชิ้นส่วนของภาพ(ไม่วาจะมีSelection หรือไม่มีก้อได้)โดยจะแก้ไขทั้งชิ้นส่วน(ไม่ได้เฉพาะ Selection เหมือน Tranform Selection )

คำแนะนำ : ให้เปิด Option "Show Bounding Box"(7 , cs) / "Show Transform Controls"(cs2) โดยการคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า Option นี้ เพื่อความสะดวกในการทำงาน

วิธีใช้

1)เคลื่อนย้ายวัตถุ

 • ให้คลิกค้างบนตัววัตถุแล้วลากไปตำแหน่งทีต้องการไปเลยไปเลย
 • ให้คลิกบนจุดควบคุม (8จุดรอบวัตถุ) แล้วกำหนดค่าตำแหน่งที่ต้องการลงในช่อง X และ Y แล้วกด Enter

2)การปรับขนาดวัตถ

 • ให้คลิกบนจุดควบคุม (8จุดรอบวัตถุ) แล้วลากกำหนดขนาดด้วยตนเอง แล้วกด Enter
 • ให้คลิกบนจุดควบคุม (8จุดรอบวัตถุ) แล้วกำหนดค่าขนาดที่ต้องการลงในช่อง W และ H แล้วกด Enter

3)การหมุนวัตถ

ให้คลิกบนจุดควบคุม (8จุดรอบวัตถุ) 4 จุดตรงมุมทั้ง 4 แล้วหมุนวัตถุด้วยตนเอง แล้วกด Enter

4.การเปลี่ยนสีของวัตถุด้วย Replace Color

ใช้เปลี่ยนสีของภาพโดยการกำหนดสีที่ต้องการเปลี่ยนแล้วเลือกสีที่เปลี่ยน

ตัวอย่าง เราจะมาลองเปลี่ยนสีเขียวในภาพนี้กัน

ให้คลิกเมนู Image > Adjustments > Replace Color แล้วจะเกิดหน้าจอนี้ขึ้นมา

คลิกตรงบริเวณใบไม้ ให้ได้หน้าจอประมาณนี้

ปรับความมาก-น้อย ตรงแถบ Fuzziness

แล้วคลิกเลือกสีที่ต้องการเปลี่ยนตรงช่อง Result

ให้ดูที่ภาพพรีวิว ถ้ายังมีบางส่วนสีไม่เปลี่ยนสีตามต้องการอีกให้ใช้เครื่องมือที่ 2 เลือกสีที่ต้องการเพิ่ม แต่ถ้าจะลดให้ใช้เครื่องมือที่ 3 คลิกเลือกแทน

มาดูผลกัน

เสร็จแล้วคลิก OK

5.การพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องมือชุด Text Tool

ให้มาตั้ง 4 เครื่องมือแน่ะ แต่ที่ได้ใช้แน่ๆมีอันเดียว คือ Horizontal Type Tool

วิธีใช้ ให้คลิกลงบนตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ข้อความถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด Enter แถวข้างๆคีย์ " ล " เมื่อพิทพ์เสร็จแล้วให้กด Enter แถวๆ Numeric Keyboard (คีย์ตัวเลข)

6.เรื่องของ Layer

จริงแล้วส่วนนี้ไม่ต้องเรียนก้อได้ฮะ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เป็นเรื่องของเลเยอร์ (ล้อเล่นน่า) แต่เรียนไว้ดีกว่านะขอรับ

1)การสร้างเลเยอร์ใหม่ ง่ายมากๆเพียงแค่คลิกปุ่มข้างล่างนี้

2)การ Copy เลเยอร์ บางครั้งเราอาจคิดว่า " จะก๊อปปี้ไปทำไมกันล่ะ " เหตุผลก้อมีอยู่ 2 ข้อใหญ่ๆ

 • ไฟล์ภาพส่วนใหญ่เมื่อนำไปเปิดใน Photshop เลเยอร์ของภาพจะโดนล็อคเพื่อกันการแก้ไข เราจะต้องก๊อปปี้แล้วแก้ไขตัวก๊อปปี้แทน
 • เป็นการสำรองไฟล์งานเอาไว้กันการทำงานผิดพลาด

วิธีการ ก้อให้คลิกค้างที่เลเยอร์ที่ต้องการก๊อปปี้ แล้วลากมาที่ปุ่มข้างล่างนี้แล้วปล่อยเม้าส์

3)การย้ายตำแหน่งเลเยอร์ ปกติการมองของโปรแกรมจะมองจากบนลงล่าง การจัดตำแหน่งของเลเยอร์จึงค่อนข้างสำคัญ

การย้ายเลเยอร์ทำได้โดยให้คลิกค้างที่เลเยอร์ที่ต้องการย้ายแล้วลากไปตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเม้าส์

4)การลบเลเยอร์ ง่ายเช่นกัน ให้คลิกค้างที่เลเยอร์ที่ต้องการลบไปปล่อยบนปุ่มนี้

7.คีย์ลัดจ้า

 • Ctrl + A ใช้สร้าง Selection ครอบคลุมงานทั้งชิ้น
 • Ctrl + X ใช้ตัดชิ้นส่วนเก็บไว้ในคลิปบอร์ด
 • Ctrl + C ใช้คัดลอกชิ้นส่วนไว้ในคลิปบอร์ด
 • Ctrl + V ใช้วางชิ้นส่วนจากคลิปบอร์ด
 • Ctrl + D ใช้ยกเลิก Selection
 • Ctrl + Z ใช้ยกเลิก-เรียกการกระทำล่าสุด(Undo-Redo)
 • Ctrl + Shift + I ใช้กลับด้าน Selection
 • Ctrl + E ใช้รวมเลเยอร์บนเข้ากับเลเยอร์ล่าง
 • Ctrl + Shift + D ใช้รวมเลเยอร์ทั้งหมด
 • Ctrl + S ใช้เซฟงาน

8.พื้นฐานการวาดรูประบายสี

นี่เป็นการสอนพื้นฐานการใช้เครืองมือพื้นฐานนะขอรับ(ที่สอนหลังสุดเพราะว่ามันง่าย)

1)Brush Tool , Pencil Tool ใช้วาดเส้นฮะ (คงไม่ต้องบอกวิธีใช้เนอะ)

2)Paint Bucket Tool ใช้เทสีลงพื้นทีปิด

3)Eraser Tool ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้ง

เท่าทีดูคงมีเท่านี้สำหรับการใช้Photshopสร้างการ์ดน่ะฮะ ถ้าสงสัยเรื่องPhotoshopก้อให้PMมาถามได้ฮะ

จะตอบให้เท่าที่รู้นะครับ(เอาเกียตรเด็กชมรมคอมเป็นประกัน)

 


 

1.การวางแผนการทำงาน

การวางแผนการทำงานจำเป็นมากนะขอรับ เพราะถ้าเราไม่วางแผนก่อนงานอาจพังได้ขอรับ สมมตินะครับสมมติว่าการ์ดที่ทั่นจะทำ คือ การ์ด"เซลเลอร์มูล" แต่ท่านไม่ได้วางแผนงานเอาไว้ ข้อมูลของการ์ดท่านใบนี้อาจกลายเป็นเช่นนี้

ชื่อการ์ด เซลเลอร์มูน

ข้อมูลละติน Moon Seler (นักรบจากดวงจันทร์)

เลขโรมัน XXXX

ดวงดาว Mars(ดาวอังคาร)

เฉดสี Prisma(สีรุ้ง)

ศีล Temterantia (ความมีฉันทะ)

ทิศ Auster (ใต้)

คงดูออกนะขอรับว่าพลาดตรงไหนบ้างสำหรับการ์ดใบนี้

การวางแผนการทำงานนี้จะทำก่อนหรือหลังหาภาพมาก้อได้ขอรับ แบ่งย่อยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ขอรับ

1.คิดโปรเจ็กต์ เริ่มโดยการตั้งความคิดไว้ว่าจะทำการ์ดอะไร ยังไงขอรับ โดยท่านอาจจะคิดเอาหลังจากเจอภาพเด็ดก้อได้ขอรับ

2.รวบรวมข้อมูลของตัวละคร ค้นหาข้อมูลต่างๆของตัวละคร เช่น ลักษณะนิสัย บทบาทในการ์ตูน เนื้อเรื่อง ฯลฯ

3.ประมวลข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการ์ดโดยคำนวณจากข้อมูลที่ไดจากข้อ2 ตัวอย่างของกระผมที่จะทำก้อคือ

Daidouji Tomoyo จากเรื่อง CardCapter Sakura ขอรับ ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วก้อประมาณนี้ขอรับ

ชื่อการ์ด Daidouji Tomojo

ข้อมูลละติน CardCapter Form Maker

(ผู้สร้างเครื่องแต่งกายของโครวการ์ด)

เลขโรมัน II

ดวงดาว Venus(ดาวศุกร์)

เฉดสี Argentum (เงิน)

ศีล Temterantia (ความมีฉันทะ)

ทิศ Septentrio (เหนือ)

ผมจะอธิบายการประมวลข้อมูลเป็นส่วนๆนะขอรับ

ชื่อการ์ด เราจะใช้ชื่อตัวละครงับ(คงรุกันหมดแล้ว)แต่บางครั้งเราจะแทน K ด้วย C , Y ด้วย J นะขอรับ (ตามหลักละตินไม่ก้อโรมันน่ะฮะ)

ข้อมูลละติน สำหรับคนที่เก่งภาษาละตินก้อหมูฮะ แต่คนที่ไม่เก่ง(อย่างผม)มีทางเลือกอยู่ 3 ทาง คือ 1.ศึกษาก่อน 2.ตัดส่วนนี้ทิ้ง 3.มั่ว (ผมนิยมอย่างหลังที่สุดเลย)

เลขโรมัน ให้กำหนดตัวเลขจากเลขทีคิดว่าเข้ากันคาแร็คเตอร์ของเราได้ดีที่สุด (ของโทโมโยะ" 2 " เอามาจาก ตอนที่ปรากฏครั้งแรก) แล้วนำมาตั้งเป็นเลขโรมันเน้อ

เรื่องของตัวเลขโรมัน

ตัวเลขโรมัน
I
V
X
L
C
D
M
ตัวเลขปกติ
1
5
10
50
100
500
1,000

การเขียนตัวเลขชนิดนี้ จะใช้หลักการเพิ่มและลด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การเพิ่ม จะนับตัวเลขทีละตัวแล้วนำมาบวกกันโดยนำเลขน้อยวางไว้หลังเลขมาก( VI = 6, LX = 60 , MD = 1,500)

2. จะ ไม่มีการเขียนเลขซ้ำกันเกิน 3 ตัว (ไม่มี,IIII,XXXX,VVVV)

3. การเขียนเลขที่สามารถนำเลขตัวอื่นที่น้อยกว่าเพียง 1 ตัวมาลบได้ เช่น 9(10-1) , 4(5-1) , 40(50-10) ทำได้โดยนำตัวเลขที่น้อยกว่ามาไว้ข้างหน้า ( IV = 5 , XL = 40) และมีกฏเล็กน้อยว่า

 • เลขทีจะอยู่ข้างหน้า X และ V ได้แก่ I ตัวเดียว
 • เลขทีจะอยู่ข้างหน้า L และC ได้แก่ X ตัวเดียว
 • เลขทีจะอยู่ข้างหน้า D และ M ได้แก่ C ตัวเดียว

ดวงดาว พยายามเลือกดาวที่เข้ากับนิสัยฮะ ถ้าไม่แน่ใจก้อค่อยมั่วเอา นี่คือชื่อดาวทั้งหมดขอรับ

 • Luna (ดวงจันทร์)
 • Sol (ดวงอาทิตย์)
 • Mars (ดาวอังคาร)
 • Venus (ดาวศุกร์)
 • Mercurius (ดาวพุทธ)
 • Jupiter (ดาวพฤหัส)
 • Saturnus (ดาวเสาร์)
 • Uranus (ดาวมฤตยู)
 • Neptunus (ดาวเกตุ)
 • Pluto (ดาวยม)
 • Comestes (ดาวหาง)
 • Fax (ดาวตก)
 • Caelus Sideralis (ดาวฤกษ์)
 • Nigrum Foramen (หลุมดำ)

เฉดสี เหมือนเคยขอรับ พยายามเลือกสีทีเข้ากับตัวละครมากที่สุดขอรับ(ของโทโมโยะเอามาจากสีที่เธอชอบฮะ) โดยมีเฉดสีทั้งหมดประมาณนี้ขอรับ

 • Rubor (แดง)
 • Caerula (ฟ้า)
 • Virude (เขียว)
 • Flavum (เหลือง)
 • Cyaneum (น้ำเงิน)
 • Purpura (ม่วง)
 • Viola (ม่วงแดง)
 • Iuteum (เหลืองอ่อน)
 • Roseum (แดงเข้ม)
 • Album (ขาว)
 • Nigror (ดำ)
 • Aurum (ทอง)
 • Argentum (เงิน)
 • Prisma (รุ้ง)

ศีล ดึงมาจากนิสัย รึไม่ก้อมั่วฮะ มีอยู่ทั้งหมดเท่านี้ขอรับ(อาจมีพิมพผิดมั่งนะขอรับเพราะกาลังพิมพ์ไปอ่านเล่ม 6 รอบที่ 282 ไป)

 • Sapientia (ความรู้แจ้ง)
 • Audicia (ความกล้า)
 • Temterrantia (ความมีฉันทะ)
 • Justitia (ความเที่ยงธรรม)
 • Fides (ความศรัทรา)
 • Spes (ความหวัง)
 • Catus (ความรัก)

ทิศ อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า " มั่ว " ประจำฮะ (ไม่เข้าใจเท่าไหร่) แต่ต้องมั่วแบบมีหลักการนะ มีอยู่ประมาณนี้ฮะ

 • Oriens (ตะวันออก)
 • Occidens (ตะวันตก)
 • Auster (ใต้)
 • Septentrio (เหนือ)
 • Centrum (กลาง)

จากนั้นก็เก็บข้อมูลที่ประมวลผลแล้วให้ขึ้นใจฮะ (หรือจะเก็บเป็นไฟล์.txt ในNotepad ก้อได้)

 


 

2.การเตรียมทรัพยากร

สำคัญไม่น้อยกว่าการวางแผนนะขอรับ ทรัพยากรที่ว่านี่คือ ไฟล์ภาพที่จะนำมาทำการ์ดนะครับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักนะขอรับ

1.รูปตัวละคร สำคัญมากฮะ ถ้าไม่มีคงทำการ์ดไม่ได้ (ฮา) โดยคุณสมบัติโดนรวมคือ

 • ควรจะเป็นรูปเต็มตัว (เต็มตัวจริงๆ ไม่ควรมีอะไรบังเลยล่ะ)
 • ความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 72 พิกเซล/นิ้ว
 • ส่วนสูงของตัวละคร(ไม่ใช่ตัวรูปทั้งหมด)ไม่ควรต่ำกว่า 450 พิกเซล

ตัวอย่าง

2.พื้นหลังการ์ด นี่ก้อสำคัญฮะท่านสามารถทำใหม่ได้โดยไม่ต้องนำของกระผมไปใช้ก้อได้(สำหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบสีที่กระผมทำไว้ให้)แต่กระผมก้อมี

วิธีเปลี่ยนสีวงเวทย์กะขอบอ่ะนะ(สังเกตุดิว่าขอบกะวงเวทย์ของกระผมมังไม่ค่อยซ้ำกังอ่ะนะ)

3.ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตัวอักษรที่จะมาทำชื่อ,สกุล,ข้อมูลละติน,ดวงดาว,ศีล,ทิศ,เฉดสี น่ะขอรับ ผมมักจะตัดมาจากการ์ดอื่นๆที่มีอยู่แล้วน่ะครับ

ยกเว้นแต่ตรงข้อมูลละตินผมใช้ฟอนต์ Book Antiqua พิมพ์ เอา(อยากล่ายให้PMมาเน้อ)

 


 

3.การตัดตัวละคร

ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆขอรับ แต่ก่อนที่ท่านจะมาเข้าสู่ขั้นตอนนี้ให้ไปขั้นตอน "Photoshopพื้นฐานสำหรับทำการ์ด"ก่อนนะขอรับ

วิธีการตัดตัวละคร แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

1)เตรียมเลเยอร์ให้พร้อม โดยการก๊อปปี้เลเยอร์ Background และสร้างเลเยอร์ใหม่เหนื เลเยอร์ Background แล้วเทสีขาวลงบนเลเยอร์นี้ ให้ได้แบบนี้

2)จากนั้นสร้าง Selection แบบหยาบๆบนเลเยอร์ก๊อปปี้ แบบนี้

3)กลับด้าน Selection แล้วกด Delete เพื่อลบส่วนเกินทิ้ง แบบนี้

4)ยกเลิก Selection แล้วใช้ Eraser Tool ลนส่วนเกินทิ้ง(ค่อยๆลบ) อาจใช้เวลานานหน่อย ให้ได้ประมาณนี้

ขั้นตอนนี้ก้อเรียบร้อยแล้ว

 


 

4.การตัดส่วนประกอบ

ก้อคล้ายๆกับการตัดตัวละครน่ะขอรับ แต่จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่เราจะนำมันมาตัดบนกระดาษแผ่นใหม่อีกแผ่นหนึ่ง เหตุผลคือ

 • เราสามารถตัดได้อิสระกว่าตัดที่ตัวการ์ดจริง
 • ถ้าทรัพยากร 2 ชิ้นที่ควรจะมีสีเหมือนกันเกิดไม่เหมือนกัน จะปรับแต่งได้ง่ายกว่า

การตัดจะแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้

1)ชื่อ-สกุล ให้สร้างกระดาษแผ่นใหม่สีขาว 1 แผ่นก่อน

จากนั้นให้สร้าง Selection ขึ้นมารอบตัวอักษรที่ต้องการจากการ์ดใบที่มีตัวอักษรนั้น แบบนี้

ย้ายตัวอักษรไปที่กระดาษขาวแบบนี้

ลบส่วนเกินด้วย Eraser Tool ให้หมดแบบนี้

ตัดตัวอักษรตัวต่อไปมาวางข้างๆ แบบนี้

แล้วลบส่วนเกินด้วย Eraser Tool ให้หมดเช่นเดียวกับตัวแรก ทำไปเรื่อยๆ จนครบทุกตัว แบบนี้

ถ้าสีไม่เหมือนกันให้ปรับให้ใกล้เคียงกันก่อนจากนั้นจึงรวมเลเยอร์

2)ศีล-ทิศ ให้สร้างกระดาษแผ่นใหม่สีขาว 1 แผ่นก่อนอีกเช่นกัน และก้อทำตามขั้นตอนเดิม ต่างกันนิดตรงที่เราจะตัดจากการ์ดมาทั้งชุดเลย(ไม่ได้ตัดทีละตัวเหมือนชื่อ)

3)ข้อมูลละติน ให้สร้างกระดาษแผ่นใหม่สีขาว 1 แผ่น ใช้ Horizontal Type Tool พิมพ์ไปเลย

4)เฉดสี-ดวงดาว ให้สร้างกระดาษแผ่นใหม่สีขาว 1 แผ่น ตัดชิ้ส่วนทั้ง 2 ชิ้น มาวางคู่กัน ลบส่วนเกินให้สะอาด ปรับสีให้ใกล้เคียงกัน แบบนี้

5)เลขโรมัน วิธีการเหมือนชื่อทุกประการ

ทุกๆท่านสามารถจะแก้ไขวิธีเหล่านี้ใหม่ได้นะขอรับ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกระผมหรอกขอรับ

 


 

5.การจัดเรียงองค์ประกอบ

เป็นการนำทรัพยากรที่ตกแต่งแล้วมาจัดวางนะขอรับ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนนะขอรับ

1)ปรับแต่งสีของวงเวทย์ให้เหมาะกับตัวละคร โดย

(1) เปิดพื้นหลังการ์ดขึ้นมา แล้วซ่อนเลเยอร์ที่ไม่เกี่ยวทั้งหมด

(2) เลือกเมนู Select > Color Range

(3) คลิกตรงวงเวทย์ อย่าให้ไปโดนสีขาวเข้า

(4) คลิก OK

(5) เลือกเมนู image > Adjusments > Desaturate วงเวทย์จะกลายเป็นสีเทาๆ แบบนี้

(6)ใช้ Color Balance ปรับเอาอย่างเมามันส์

2)การวางตัวละคร ก็นำตัวละครมาวางลงบนการ์ด ถ้าขนาดตัวละครไม่เหมากันการ์ดให้ปรบขนาดให้เหมาะสม

3)วางส่วนประกอบอื่นๆ โดยให้ดูตำแหน่งจากการ์ดจริง สำหรับบางชิ้นอาจต้องมีการหมุนด้วย

เสร็จแล้วให้เซฟเป็นไฟล์ .psd และ .jpg แล้วนำไฟล์ .jpg ที่ได้มาโพสต์ขอรับ


Pactio Card by drakmiyobu

ปัคทิโอ้
การ์ด (หรือ บัคดิโอ้ การ์ด ตามในหนังสือการ์ตูนฉบับลิขสิทธิ์) นั้นก็เป็นการ์ดที่ได้มาจากการทำสัญญาร่วมกันระหว่างจอมเวทย์ และ คู่หู หรือ มินิสเทล มากิ และการ์ดนั้น คนที่เป็นคู่หูนั้นจะต้องมีมันไว้อยู่กับตัว โดยผู้ที่ทำสัญญาเป็นมินิสเทล มากิ นั้น หน้าที่หลักๆของพวกเธอเหล่านั้นก็คือ การปกป้องจอมเวทย์คู่สัญญาของเธอ ซึ่งการที่จะทำให้พันธะสัญญานั้นสัมฤทธิ์ผลได้ก็มีแค่ วิธี "จูบ"อย่างเดียว และต้องจูบแบบปากต่อปาก หรือ mouth to mouth จึงจะเป็นพันธะสัญญาที่สมบูรณ์


มาทำความรู้จักกับคู่หู
ก่อนที่จะมาอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยของการ์ด เราจะต้องมารู้จักหน้าที่ของคู่หูกันก่อน คู่หู หรือ มินิสเทล มากิ นั้น หน้าที่หลักๆก็จะคอยปกป้องจอมเวทย์คู่หูของตน ส่วนสิ่งที่พวกเธอเหล่านี้ก็จะได้รับจากการทำพันธะสัญญา เป็นคู่หูกับจอมเวทย์นี้ก็คือ พลังเวทย์จากผู้ใช้เวทย์มนต์เข้ามาสะสมที่ร่าง จนทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงPactio Card ของแต่ละคน

ลักษณะของการทำพันธะสัญญา
การทำพันธะสัญญากับคู่หูนั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด
- พันธะสัญญาเสมือน จอมเวทย์นั้นสามารถทำพันธะสัญญากับคู่หูกี่คนก็ได้ไม่จำกัด (ที่มาของฉายา Thousand Master ของ นากิ นั้นก็คงจะมาจากการทำพันธะสัญญาเสมือนกับคู่หูนับ 1000 คน !!!!)
- พันธะสัญญาแท้ จอมเวทย์สามารถทำพันธะสัญญากับคู่หูที่รู้ใจที่สุดได้แค่คนเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติของการ์ด
-สามารถโทรจิตผ่านทางคู่หูของตนได้
-เรียกคู่หูมาได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม
-เพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ให้กับคู่หู ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ประจำตัวของคู่หูแต่ละคน

อาร์ติแฟคของการ์ด
คือ ผลลัพธ์ หรือ พลังที่ได้จากการ์ดที่ได้จากการ บัคดิโอ้ หรือ การทำพันธะสัญญาระหว่างจอมเวทย์กับคู่หู เวลาเรียกใช้ต้องพูดว่า อาร์ดิอาร์ท ถ้าเก็บอาวุธเรียก อาเบอาร์ท

อาร์ติแฟคของการ์ดของแต่ละคน
- อาซึนะ ได้ พัดกระดาษยักษ์ (Ensis Exorcizans) เป็นอาวุธ ทั้งๆที่ในอาวุธในการ์ดนั้นกลับเป็นดาบยักษ์ แต่ในเล่ม 7 และ 10 นั้น อาวุธที่อาซึนะใช้นั้นเป็นดาบยักษ์ ไม่ใช่พัดกระดาษแต่อย่างใด สันนิษฐานว่า การที่อาวุธของเธอนั้นสามารถเปลี่ยนจากพัดเป็นดาบได้นั้น จะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเธอ และ สถานการณ์รอบๆตัว ยิ่งถ้าเธอรู้สึกโกรธ เสียใจ หรือ เป็นห่วงเป็นใยมาก พัดนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นดาบทันที

- โนโดกะ ได้ Diarium Ejus หรือ ไดอารี่อ่านจิตใจ ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือนี้นั้น ก็สามารถอ่านความคิดของบุคคลอื่นได้ แต่มีข้อแม้ว่า การจะอ่านใจคนอื่นได้ จะต้องรู้จักชื่อคนๆนั้นก่อน และ คนที่ถูกอ่านใจได้นั้น จะต้องอยู่ในระยะใกล้รอบๆตัวผู้ใช้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ยังสามารถอ่านจิตใจวิญญาณของซาโยะได้อีกด้วย

- เซ็ตซึนะ ได้ดาบสั้น ซึ่งใช้คู่กับดาบยูนางิ ซึ่งเป็นดาบยาวประจำตัวของเธอ

- โคโนกะ ได้ พัดคู่ + ชุดจอมเวทย์ฝั่งตะวันออก และความสามารถในการฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บาดเจ็บให้กลับมาหายดี

- มานะ เธอมีการ์ดนี้ด้วยการทำสัญญากับจอมเวทย์คนอื่น ซึ่งไม่ใช่เนกิ อาร์ติแฟคที่ได้นั้นก็คือ ปืน
ความหมายของศัพท์ที่อยู่บนการ์ด

Charta Ministralis การ์ดคู่หู

ตัวเลขโรมัน ตัวเลขที่หมายถึงเลขที่ประจำตัวของแต่ละคน

tonus เฉดสี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต หรือ ชะตาชีวิตของคู่หู
1. Rubor = สีแดง
2. Caerulum = สีฟ้า
3. Virude = สีเขียว
4. Flavum = สีเหลือง
5. Cyaneum = สีน้ำเงิน
6. Purpura = สีม่วง
7. Viola = สีม่วงน้ำเงิน
8. Luteum = สีส้ม
9. Roseum = สีชมพูกุหลาบ
10. Album = สีขาว
11. Nigror = สีดำ
12. Aurum = สีทอง
13. Argentum = สีเงิน
14. Prisma = สีรุ้ง

virtus ศีล หรือ นิยาม คำจำกัดความตัวตนของคู่หู เอามาจากศีล 7 ข้อของแถวยุโรป
1. Sapientia = ความรู้
2. Audacia = ความกล้า
3. Temperantia = การควบคุมตนเอง
4. Justitia = ความยุติธรรม
5. Fides = ศรัทธา
6. Spes = ความหวัง
7. Caritas = ความรัก

astralitas ดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อคู่หูคนนั้น
1. Sol = ดวงอาทิตย์
2. Luna = ดวงจันทร์
3. Mercurius = ดาวพุธ
4. Venus = ดาวศุกร์
5. Mars = ดาวอังคาร
6. Jupiter = ดาวพฤหัส
7. Saturnus = ดาวเสาร์
8. Uranus = ดาวยูเรนัส (ดาวมฤตยู)
9. Neptunus = ดาวเนปจูน (ดาวเกตุ)
10. Pluto = ดาวพลูโต (ดาวยม)
11. Cometes = ดาวหาง
12. Fax = ดาวตก

directio ทิศทางที่มีผลต่อคู่หู
1. Oriens = ตะวันออก
2. Occidens = ตะวันตก
3. Auster = ใต้
4. Septentrio = เหนือ
5. Centrum = ศูนย์กลาง


 

ข้อมูลของกลุ่มดาวแบบละเอียด by Alpha_kung

1. ดวงอาทิตย์ Sol = solar = sun

คือ ชีวิต ร่างกาย ความแข็งแรง

2. ดวงจันทร์ Luna = moon = lunar

คือ เพศหญิง ความอ่อนไหวของจิตและอารมณ์

3.ดาวพุธ Mercury

คือ ความเฉลียวฉลาด การแสดงออกในการพูด ความคิด การเขียนและการเรียนรู้ พัฒนาการต่างๆ

4. ดาวศุกร์ Venus

คือ ความสวยงาม ดนตรี สตรีผู้มีความเป็นแม่และคอยดูแลเอาใจใส่ ความสมบูรณ์ของร่างกาย

5. ดาวอังคาร Mars

คือ ความปรารถนา แรงกระตุ้น การดำเนินการ ความหุนหันพลันแล่น

6. ดาวพฤหัส Jupiter

คือ ความสุข บุญกุศล การขยายตัว ความสมบูรณ์ เงินทอง ความหวังดี ความกรุณา คุณความดี

7. ดาวเสาร์ Saturn

คือ ความยากลำบาก การสูญเสีย อุปสรรคต่าง ๆ ความหน่วงเหนี่ยว ความเรื้อรัง ความยาวนาน ความบากบั่น ความละเอียดถี่ถ้วน ความช้านาน การ เหินห่าง ความเปล่าเปลี่ยว ความเย็นชา ความแข็ง กระด้าง การมีอารมณ์ขุ่นมัว การเก็บรักษา ความอิจฉาริษยา

8. ดาวยูเรนัส Uranus

คือ ความฉับพลัน ความตึงเครียด

9. ดาวเนปจูน Neptune

คือ ความไม่แจ่มใส การหลอกลวง การมีลับลมคมใน การปฏิเสธ ความลึกลับ การวิปัสสนา ความผิดพลาด

10. ดาวพลูโต Pluto

คือ การพัฒนาการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การเจริญเติบโต การแตกออกไป การปฏิวัติ การเปลี่ยนรูป